DER KAN KUN SØGES OM LEGATER I PERIODEN 1. AUGUST TIL 15. SEPTEMBER
RETNINGSLINJERNE NEDENFOR VAR GÆLDENDE FOR 2016. RETNINGSLINJER FOR 2017 OFFENTLIGGØRES JUNI.

Jorcks Stipendium på op til 200.000 kr.

Ansøgere skal være indstillet af institutionen.

Legat på op til 30.000 til Udlandsophold: meriterende praktik-/studieophold, forskningsophold, bacheloruddannelse, kandidatuddannelse. Ph.d. eller LLM.
Legatet tildeles studerende/kandidater/ph.d., der ønsker at tage en del af igangværende uddannelse (minimum 3 måneder), en hel uddannelse eller forske (minimum 3 måneder) i udlandet. Ansøgeren skal være akademisk dygtig, dvs. have et højt karaktergennemsnit samt en god anbefaling fra en anerkendt fagkyndig person. Der vil blive taget hensyn til ansøgerens sociale forhold og dokumenteret økonomisk trang.
For at være ansøgningsberettiget skal der minimum være et semester tilbage af uddannelsen i udlandet i 2017.
Merkantile område:
Målgruppe: Handelshøjskolestuderende/-kandidater/ph.d.
Teknisk videnskabelige område:
Målgruppe: Ingeniørstuderende/-kandidater/ph.d., der ønsker at studere i udlandet. Destination: Udlandsophold på Institutioner, der underviser/forsker inden for de produktionstekniske og tilgrænsende faglige områder vil blive prioriteret højt.
Jura, medicin (cand.med.), samfundsvidenskab (statskundskab, cand. scient.pol):
Målgruppe: Kandidatstuderende/ bachelorer/kandidater/ph.d., der ønsker at studere i udlandet.

PROJEKTER
Bestyrelsen har besluttet ikke at støtte medicinsk forskning. Enkelt personer kan søge om støtte til udlandsophold.
I fundatsen står der:
Uddeling kan undtagelsesvis ske til institutioner eller en flerhed af personer til løsning inden for de angivne fag (merkantile eller tekniske område, det juridiske, samfundsvidenskabelige eller medicinske område (se dog ovenfor), således at den førstnævnte gruppe særlig haves for øje) af opgaver, der både er af almen samfundsgavnlig karakter, og som skønnes at have særlig stor betydning.
Fonden støtter således ikke projekter, der varetages af enkeltpersoner.

Af sikkerhedsmæssige grunde skal du som ny ansøger oprette dig med NemId. Og det anbefales, at tidligere ansøgere fremover logger ind i systemet med NemId. Det er dog muligt for tidligere ansøgere at anvende linket: Gammel login.

Enkeltpersoner kan kun søge om støtte til studie-/forskningsophold, og kun institutioner/foreninger/organisationer med CVR-nummer kan søge om støtte til projekter.

Hvis du søger på vegne af en institution/forening/organisation kan du logge ind med medarbejdersignatur eller med din egen NemId.
Adresse og bankoplysninger skal være virksomhedens/institutionens/organisationens.

Først når det relevante formål, der søges om støtte indenfor, er valgt, skal cvr. og virksomhedsnavn anføres.

REINHOLDT W JORCK OG HUSTRUS FOND