Velkommen til legatadministrationssystemet.
ANSØGNINGSSYSTEMET ER KUN ÅBENT FRA 1. AUGUST TIL 15. SEPTEMBER


Legat til Udlandsophold, dvs. praktik-/studieophold, forskningsophold, bacheloruddannelse, kandidatuddannelse. Ph.d. eller LLM.

Legatet tildeles studerende/kandidater/ph.d., der ønsker at tage en del af igangværende uddannelse (minimum 3 måneder), en hel uddannelse eller forske (minimum 3 måneder) i udlandet. Ansøgeren skal være akademisk dygtig, dvs. et karaktergennemsnit på minimum 8 og have en god anbefaling fra en anerkendt fagkyndig person/vejleder/professor eller lignende.
Der vil blive taget hensyn til ansøgerens sociale forhold og dokumenteret økonomisk trang.

Bestyrelsen vil udvælge 6 til 8 ansøgere, der er akademisk outstanding og meget dedikeret til deres uddannelse/forskning, til Jorcks Rejsestipendium på 200.000 kr.
For at komme i betragtning til Jorcks Rejsestipendium, skal opholdet i udlandet være på mindst 2 semestre (8 måneder). Bestyrelsen vil vurdere ansøgningerne på relevante karakterudskrifter, motivationen for udlandsopholdet samt vedhæftede anbefalinger.


Personer inden for nedennævnte fagområder kan søge:
Merkantile område:
Handelshøjskolestuderende/-kandidater/ph.d. studerende, der ønsker at studere/forske i udlandet.

Teknisk videnskabelige område:
Ingeniørstuderende/-kandidater/ph.d. studerende, der ønsker at studere/forske i udlandet.
Ansøgninger inden for de produktionstekniske- og tilgrænsende faglige områder vil blive prioriteret højt.

Jura, medicin (cand.med.), samfundsvidenskab (statskundskab):
Kandidatstuderende/færdige bachelorer/kandidater/ph.d. studerende, der ønsker at studere/forske i udlandet.

Spørgsmål kan mailes til Annette Bergmann, info@fonde-DE.dk

PROJEKTER
Bestyrelsen har besluttet ikke at støtte medicinsk forskning.

I fundatsen står der:
Uddeling kan undtagelsesvis ske til institutioner eller en flerhed af personer til løsning inden for de angivne fag (merkantile eller tekniske område, det juridiske, samfundsvidenskabelige eller medicinske område (se dog ovenfor), således at den førstnævnte gruppe særlig haves for øje) af opgaver, der både er af almen samfundsgavnlig karakter, og som skønnes at have særlig stor betydning.

Fonden støtter således ikke projekter, der varetages af enkeltpersoner.

FORSKNINGSPRISER
I 2018 kan DTU, SDU og AU indstille kandidater til Jorcks Forskningspriser:
DTU: Ingeniørfagområdet.
SDU og AU: Jura-, Statskundskab-, Medicinfagområdet.

Forskningsprisen på 300.000 kan suppleres med et rejselegatpå 200.000 kr. Indstilling og ønske om rejselegat anføres under formålet: Forskningspris
Af sikkerhedsmæssige grunde skal du som ny ansøger oprette dig med NemId. Og det anbefales, at tidligere ansøgere fremover logger ind i systemet med NemId. Det er dog muligt for tidligere ansøgere at anvende linket: Gammel login.

Enkeltpersoner kan kun søge om støtte til studie-/forskningsophold, og kun institutioner/foreninger/organisationer med CVR-nummer kan søge om støtte til projekter.

I 2018 er det kun DTU, SDU og AU, der kan indsende indstillinger til Jorcks Forskningspris

Hvis du søger på vegne af en institution/forening/organisation kan du logge ind med medarbejdersignatur eller med din egen NemId.
Adresse og bankoplysninger skal være virksomhedens/institutionens/organisationens.

Først når det relevante formål, der søges om støtte indenfor, er valgt, skal cvr. og virksomhedsnavn anføres.

REINHOLDT W JORCK OG HUSTRUS FOND