Velkommen til legatadministrationssystemet.
ANSØGNINGSSYSTEMET ER KUN ÅBENT FRA 1. AUGUST TIL 15. SEPTEMBER


Jorcks Rejselegat Legatet tildeles studerende/kandidater/ph.d./post.doc., der ønsker at tage en del af en igangværende uddannelse (minimum 3 måneder), en hel uddannelse (kandidat/ph.d/LLM, MBA (for MBA gælder: maks. 3 års erhvervserfaring)) eller forske (minimum 3 måneder) i udlandet.
Ansøgeren skal være akademisk dygtig, dvs. et karaktergennemsnit på minimum 8 og have en god anbefaling fra en anerkendt fagkyndig person.

Jorcks rejselegat vil som hovedregel være på maks. 50.000 kr.


Målgruppe
Personer inden for neden nævnte fagområder kan søge:

Merkantile område:
Handelshøjskolestuderende/-kandidater/ph.d. studerende/post.doc., der ønsker at studere/forske i udlandet.

Teknisk videnskabelige område:
Ingeniørstuderende/-kandidater/ph.d. studerende/post.doc., der ønsker at studere/forske i udlandet.
Ansøgninger inden for de produktionstekniske- og tilgrænsende faglige områder - herunder digitalisering vil blive prioriteret højt.

Jura, medicin (cand.med.), samfundsvidenskab (statskundskab):
Kandidatstuderende/færdige bachelorer/kandidater/ph.d. studerende/post.doc, der ønsker at studere/forske i udlandet.

Spørgsmål kan mailes til Annette Bergmann, legat@Reinholdt-W-Jorcks-Fond.dk

PROJEKTER
Bestyrelsen har besluttet ikke at støtte medicinske forskningsprojekter. Støtte til ovennævnte studerende til udlandsophold kan søges.

I fundatsen står der:
Uddeling kan undtagelsesvis ske til institutioner eller en flerhed af personer til løsning inden for de angivne fag (merkantile eller tekniske område, det juridiske, samfundsvidenskabelige eller medicinske område (se dog ovenfor), således at den førstnævnte gruppe særlig haves for øje) af opgaver, der både er af almen samfundsgavnlig karakter, og som skønnes at have særlig stor betydning.

Fonden støtter således ikke projekter, der varetages af enkeltpersoner.

FORSKNINGSPRISER
I 2023 kan DTU, CBS og AU (merkantile fagområde) indstille kandidater til Jorcks Forskningspriser:
Forskningsprisen på 300.000 kr. kan suppleres med et rejselegatpå 150.000 kr.


Indstilling og ønske om rejselegat anføres under formålet: Forskningspris


Af sikkerhedsmæssige grunde skal du som ny ansøger oprette dig med NemId. Og det anbefales, at tidligere ansøgere fremover logger ind i systemet med NemId. Det er dog muligt for tidligere ansøgere at anvende linket: Gammel login.

Enkeltpersoner kan kun søge om støtte til studie-/forskningsophold, og kun institutioner/foreninger/organisationer med CVR-nummer kan søge om støtte til projekter.

Hvis du søger på vegne af en institution/forening/organisation kan du logge ind med medarbejdersignatur eller med din egen NemId.
Adresse og bankoplysninger skal være virksomhedens/institutionens/organisationens.

Først når det relevante formål, der søges om støtte indenfor, er valgt, skal cvr. og virksomhedsnavn anføres.

REINHOLDT W JORCK OG HUSTRUS FOND