Velkommen til legatadministrationssystemet.
ANSØGNINGSSYSTEMET ER KUN ÅBENT FRA 1. AUGUST TIL 15. SEPTEMBER


Jorcks Rejselegat Legatet tildeles studerende/kandidater/ph.d., der ønsker at tage en del af en igangværende uddannelse (minimum 3 måneder), en hel uddannelse (kandidat/ph.d/LLM, IKKE MBA)) eller forske (minimum 3 måneder) i udlandet.
Ansøgeren skal være akademisk dygtig, dvs. et karaktergennemsnit på minimum 8 og have en god anbefaling fra en anerkendt fagkyndig person. Der vil blive taget hensyn til ansøgerens sociale forhold og dokumenteret økonomisk trang, der skal beskrives i prosatekst og IKKE med en årsopgørelse.

Jorcks rejselegat vil som hovedregel være på maks. 30.000 kr.
Dog kan bestyrelsen udvælge særlig gode ansøgninger og støtte disse med op til 100.000 kr. Derudover udvælger bestyrelsen et begrænset antal ansøgninger, hvor ansøgeren er akademisk outstanding og meget dedikeret til sin uddannelse/forskning, til Jorcks Rejsestipendium på 200.000 kr. For at komme i betragtning til Jorcks Rejsestipendium, skal opholdet i udlandet være på mindst 2 semestre (8 måneder).
Bestyrelsen vil vurdere ansøgningerne på relevante karakterudskrifter, anbefalinger fra fagkyndige personer, finasieringsbehov og motivationen. Det vil derudover være en fordel, hvis institutionen anbefaler studie-/forskningsopholdet.

Målgruppe
Personer inden for neden nævnte fagområder kan søge:

Merkantile område:
Handelshøjskolestuderende/-kandidater/ph.d. studerende, der ønsker at studere/forske i udlandet.

Teknisk videnskabelige område:
Ingeniørstuderende/-kandidater/ph.d. studerende, der ønsker at studere/forske i udlandet.
Ansøgninger inden for de produktionstekniske- og tilgrænsende faglige områder - herunder digitalisering vil blive prioriteret højt.

Jura, medicin (cand.med.), samfundsvidenskab (statskundskab):
Kandidatstuderende/færdige bachelorer/kandidater/ph.d. studerende, der ønsker at studere/forske i udlandet.

Spørgsmål kan mailes til Annette Bergmann, legat@Reinholdt-W-Jorcks-Fond.dk

PROJEKTER
Bestyrelsen har besluttet ikke at støtte medicinske forskningsprojekter.

I fundatsen står der:
Uddeling kan undtagelsesvis ske til institutioner eller en flerhed af personer til løsning inden for de angivne fag (merkantile eller tekniske område, det juridiske, samfundsvidenskabelige eller medicinske område (se dog ovenfor), således at den førstnævnte gruppe særlig haves for øje) af opgaver, der både er af almen samfundsgavnlig karakter, og som skønnes at have særlig stor betydning.

Fonden støtter således ikke projekter, der varetages af enkeltpersoner.

FORSKNINGSPRISER
I 2020 kan DTU, AU (medicin, jura, statskundskab) og KU (medicin, jura, statskundskab) indstille kandidater til Jorcks Forskningspriser:
Forskningsprisen på 300.000 kan suppleres med et rejselegatpå 200.000 kr.

Indstilling og ønske om rejselegat anføres under formålet: Forskningspris
Af sikkerhedsmæssige grunde skal du som ny ansøger oprette dig med NemId. Og det anbefales, at tidligere ansøgere fremover logger ind i systemet med NemId. Det er dog muligt for tidligere ansøgere at anvende linket: Gammel login.

Enkeltpersoner kan kun søge om støtte til studie-/forskningsophold, og kun institutioner/foreninger/organisationer med CVR-nummer kan søge om støtte til projekter.

Hvis du søger på vegne af en institution/forening/organisation kan du logge ind med medarbejdersignatur eller med din egen NemId.
Adresse og bankoplysninger skal være virksomhedens/institutionens/organisationens.

Først når det relevante formål, der søges om støtte indenfor, er valgt, skal cvr. og virksomhedsnavn anføres.

REINHOLDT W JORCK OG HUSTRUS FOND